نوشته‌هایی با برچسب "قصه کودکانه و خنده دار آهای دزد"

قصه کودکانه و خنده دار آهای دزد قصه کودکانه و خنده دار آهای دزد

علي توي اتُاقش بازي می كرد. چه كار مي كرد؟ دزد مي گرفت!دزدها كي ها بودند؟ قابلمه ها! علي قابلمه ها را با طناب به هم بست. بعد، گفت: «ديديد؟ همه تان را دستگير كردم! » مادر آمد. پرسيد: