HPV در دوران بارداري

HPV در دوران بارداري

ولی مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد ویروس می‌تواند به طور مستقیم از مادر به نوزاد در خلال بارداری منتقل شود. در مطالعات مختلف میزان و وسعت انتقال ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در ...

بارداری و عفونت ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)

HPV در دوران بارداريویروس پاپیلومای انسانی نزدیک به ۱۲۰ مدل دارد که حدود ۴۰ مدل آن در دستگاه تناسلی انسان ممکن است ایجاد عفونت کند. بعضی از انواع آن که پرخطر هستند، مثل ‌تیپ ۱۶-۱۸، باعث تغییرات سلولی در دهانه رحم، ‌واژن و ولو و مقعد می‌شوند که در صورت تداوم و عدم تشخیص در مرحله پیش‌سرطانی و درمان بموقع، ممکن است منجر به سرطان شوند. انواع کم‌خطر آن عمدتاً باعث ایجاد زگیل تناسلی می‌شود. ‌حال اگر این عفونت‌ها در دوران بارداری ایجاد شود، این سؤال پیش می‌آید که آیا تأثیری روی سیر بارداری و زایمان دارد و یا بارداری چه نقشی در سیر این عفونت خواهد داشت؟ مدارک قاطعی وجود دارد که نشان می‌دهد انتقال ویروس پاپیلومای انسانی عمدتاً‌ از طریق تماس جنسی ایجاد می‌شود، ولی مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد ویروس می‌تواند به طور مستقیم از مادر به نوزاد در خلال بارداری منتقل شود. در مطالعات مختلف میزان و وسعت انتقال ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در نوزاد متولد شده و کودک متفاوت است.
آزمایش
به هرحال در مادرانی که آزمایش ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) مثبت است، خطر عفونت این ویروس در نوزاد وجود دارد. ‌عفونت نوزاد ممکن است باعث ضایعات دستگاه تناسلی، ‌دهان و حنجره شده و یا تبدیل به سرطان شود.
زایمان زودرس
مطالعات اخیر نشان داده‌اند که عفونت مثبت با پاپیلومای انسانی ممکن است باعث زایمان زودرس و خودبه‌خود شود. وجود ویروس پاپیلومای انسانی پرخطر در خلال بارداری با زایمان زودرس و حالات غیرطبیعی جفت، عمدتاً بسته شدن عروق جفتی و عفونت پرده‌های جنینی همراه است. بنابراین انجام تست سلولی گردن رحم برای غربالگری در دوران بارداری می‌تواند عاقبت بارداری را پیش‌بینی کند.
زگیل تناسلی
همانطور که گفته شد، ویروس‌های کم‌خطر ایجاد زگیل تناسلی در دستگاه تناسلی می‌کنند. شیوع عفونت ویروس پاپیلومای انسانی کم‌خطر در زمان بارداری و غیربارداری یکسان است. ایجاد زگیل تناسلی در اثر ابتلا به ویروس، در زمان بارداری دو برابر است و علاوه بر این زگیل‌های تناسلی قبلی ممکن است از نظر اندازه و تعداد در بارداری پیشرفت نمایند. اگرچه عفونت ویروس پاپیلومای انسانی در خلال سه‌ماهه اول و دوم بارداری ممکن است بهبود یابد، ولی در بعضی مواقع افزایش میزان آنتی‌ژن ویروس به طور زودگذر در خلال بارداری افزایش می‌یابد.
خطر انتقال عفونت
خطر انتقال عفونت پاپیلومای انسانی به نوزاد در زایمان طبیعی حدود ۵ درصد است، اما این دلیلی برای انجام سزارین نیست. به هرحال در ضایعات بزرگ‌تر ممکن است انجام زایمان طبیعی مشکل‌تر و خطرناک‌تر باشد که سزارین توصیه می‌شود. بیشترین خطر برای نوزاد پاییلوم حنجره عودکننده است که می‌تواند به دلیل انسداد راه‌های هوایی و امکان عود مکرر آن به وسیله جراحی باشد و مشکلات درمانی زیادی به دنبال داشته باشد. اگرچه در زمان بارداری توصیه به واکسیناسیون ویروس پاپیلومای انسانی نمی‌شود، ولی در دوران غیربارداری و حتی شیردهی در خانم‌های جوان می‌توان از بروز این مشکلات با واکسیناسیون پیشگیری نمود.
واکسن
واکسن چهارگانه که علیه دو نوع ویروس پرخطر ۱۶ و ۱۸ که ۷۵ درصد موارد پیش‌سرطانی و سرطان‌های تناسلی را باعث می‌شود و انواع کم‌خطر ۱۱ و ۶ که ۹۰ درصد زگیل‌های تناسلی را موجب می‌گردد، ساخته شده است که توصیه می‌شود به دختران ۲۶-۹ سال قبل از ازدواج تزریق شود.
دکتر فاطمه قائم‌مقامی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
منبع: zendegionline.ir

نظرات بییندگان :