یک شعر کودکستانی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

دکتر جون جونی

دکتر جونی جونی

درد منو می دونی؟

جون بودم پیر شدم

زار و زمین گیر شدم

آخ کمرم  واخ کمرم

تیر می کشه مغز سرم

دفتر بیمه دارم

الانه درش می آرم

قلمو بیار سیاش کن

یه صفحه پر از دواش کن

اینور دلم اوفیلا

اونور دلم اوفیلا

دل و بدنم اوفیلا

سر و کمرم اوفیلا

چی بخورم دکتر جون؟

چی نخورم دکتر جون؟

آش نخور کشک نخور

دل و جگر و کباب نخور

پس چی بخورم دکتر جون؟

دوا بخور شربت بخور

مواظب خودت باش

تا خوب بشی انشالله

سالم بشی انشالله

تا دوباره

با بچه های نازنازی

همبازی بشی انشالله

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :