یا شاخه گل ، یک شمع بر مزار بابام

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

باباجون دو ساله که رفته ای 

دیروز مهمان ها آمدند

همه با هم ار غم دوری ات گریه کردند

سر مزارت شمع روشن کردم .

همه گریه می کردند اما من خون گریه کردم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :