گل بگو و گل بشنو - محمود کیانوش

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

گل بگو و گل بشنو

ماه مهربان من

مهر آسمان من

نور دیدگان من

گل بگو و گل بشنو

 

از سپیده دم تا خواب

مثل چشمه در مهتاب

خنده بر لب و شاداب

گل بگو و گل بشنو

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :