گلستان سعدی - ۹

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

 

یکی را گفتند : عالم بی عمل به چه ماند ؟ گفت : به زنبور بی عسل

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :