گلستان سعدی - ۱۲

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

 

مشک آن است که ببوید ، نه که عطار بگوید. دانا چون طبله عطار است خاموش و

هنرنمای و نادان چون طبل غازی ، بلندآواز و میان تهی.

مشک : ماده خوشبو

ببوید : بو از آن برخیزد

عطار : عطر فروش

طبله : صندوقچه یا جعبه کوچک که شیشه های عطر را داخل آن نگاه می دارند.

طبله عطار : صندوقچه عطر فروش

طبل غازی :طبلی که جنگجویان در هنگام جنگ می زدند.

بلندآواز : آن که صدایش بلند است

میان تهی : توخالی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :