گربه و جوجه - جعفر ابراهیمی ( شاهد )

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

گربه و جوجه

آه ای گربه چرا

جوجه ام را بردی؟

رفتی و روی درخت

جوجه ام را خوردی؟

جوجه کوچک من

چه بدی داشد به تو

با تو دیگر قهرم

بور از خانه برو

جوجه کوچک من

جوجه نازی بود

همدم کوچک من

با تو همبازی بود

زود بردی از یاد

دوستی را تو چرا؟

هم شدم من بی دوست

هم تو ماندی تنها

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :