گربه تنبل - لیلا خیامی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

گربه تنبل

گربه ناقلای من

لم داده روی صندلی

وقتی صدایش می زنم

غر می زنه با تنبلی

*

دوست ندارم لم بدهد

رو صندلی صبح تا غروب

وقتی گرسنه می شود

هی بخورد غذای خوب

*

هیچ کاری او یاد ندارد

به موش می گیرد نه مگس

حتی نمی ترسد از او

قناری توی قفس

*

گوش نداد او به حرف من

با هیچ دروغ و کلکی

اگر همین جور بماند

می فروشم اش به نمکی

*

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :