کوچه ها هم گل داشت - سید احمد میرزاده

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

کوچه ها هم گل داشت

من سرانجام امروز
روستا را ديدم
تا شب آنجا بودم
شاد مي خنديدم


مي دويدم در دشت
مي دويدم در باغ
بوي گل مي آمد
با نسيم از هر باغ

واقعاً جالب بود:
كوچه ها هم گل داشت!
دامن كوهستان
لاله و سنبل داشت

بر سر كوه، از برف
تاج زيبايي بود
بر لب چشمه آب
گل صحرايي بود


رودهايي چه زلال
آبشان چه آبي رنگ
آبشاري چه بلند
همه جا بود قشنگ

توي شهر اما هست
دودكشهاي سياه
شب به زحمت پيداست
صورت روشن ماه


خانه هايش دلگير
آسمانش پر دود
كاشكي خانه ما
توي آن دهكده بود

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :