کنایه زدن به کودکان ضربه های جبران ناپذیری را وارد میکند از آن اجتناب کنید

کنایه زدن به کودکان ضربه های جبران ناپذیری  را وارد میکند از آن اجتناب کنید

این پژوهش هم چنین نشان می‌دهد: بسیاری از کودکان خردسال کاربران مطمئن کنایه‌ها هستند به طوری که گاهی اوقات والدین خود را واقعا شگفت‌زده و متعجب می‌کنند.اثار جبران ناپذیر کنایه زدن به کودکان

کارشناسان و روانپزشکان خطاب به والدین هشدار دادند که واژه‌های خود را هنگام صحبت کردن به دقت انتخاب کنند چوننتیجه یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که کودکان خردسال در حدود سن 4 سالگی طعنه‌ها و کنایه‌ها را می‌توانند درک کنند.

 

در حالی که مطالعات پیشین نشان داده است: کودکان تا قبل از ده سالگی ممکن است مفهوم کنایه را متوجه نشوند اما این پژوهش جدید که به تازگی صورت گرفته حاکیست: در بسیاری از کودکان قبل از رسیدن به مقطع ابتدایی دانش زبان غیرلفظی به طور کافی رشد پیدا می‌کند.

 

این پژوهش هم چنین نشان می‌دهد: بسیاری از کودکان خردسال کاربران مطمئن کنایه‌ها هستند به طوری که گاهی اوقات والدین خود را واقعا شگفت‌زده و متعجب می‌کنند.

 

برای این این پژوهش، محققان وارد 39 خانواده شدند که هر کدام دو فرزند خردسال داشتند و نحوه تعامل والدین را با فرزندانشان بررسی کردند.

محققان متوجه شدند: وقتی والدین از انواع مختلف گفتارهای غیرلفظی استفاده می‌کنند، این کودکان حداقل یکی از نشانه‌های کنایه دار در این گفت و گوها را درک می‌کنند.

نظرات بییندگان :