کلاميديا در دوران بارداري ! چقدر از این بیماری اطلاع دارید؟

 کلاميديا در دوران بارداري ! چقدر از این بیماری اطلاع دارید؟

غربالگري کلاميديا براي تمام زنان در آغاز مراقبت‌هاي دوران بارداري و بار ديگر در سه‌ماهه سوم در زنان زير 25 سال يا در معرض خطر توصيه مي‌شود. معلوم شده که استفاده از آزيترومايسين در زنان باردار ...


بيماري يا عفونت ناشي از كلاميديا:

کلاميديا در دوران بارداريسایت کودکان ما به نقل از هفته نامه نوین پزشکی:اين بيماري بسيار نادر است. فقط زنان بارداري كه در مزرعه زندگي يا كار مي كنند و در تماس نزديك با گوسفندها و بره هاي تازه به دنيا آمده در زمان زايمان آن ها هستند، در خطر ابتلا به اين بيماري عفوني قرار دارند كه مي تواند به سقط جنين منجر شود.

عفونت‌هاي آميزشي در بارداري
بسياري از عفونت‌هاي آميزشي با پيامدهاي نامناسب بارداري همراهند. مرکز کنترل و پيشگيري از بيماري‌هاي ايالات متحده توصيه مي‌کند که تمامي‌زنان باردار از نظر عفونت ويروس نقص ايمني انساني در اولين فرصت ممکن غربالگري شوند. درمان ضدرتروويروسي بسيار فعال مي‌تواند انتقال اين ويروس را به جنين کاهش دهد...

 غربالگري کلاميديا براي تمام زنان در آغاز مراقبت‌هاي دوران بارداري و بار ديگر در سه‌ماهه سوم در زنان زير 25 سال يا در معرض خطر توصيه مي‌شود. معلوم شده که استفاده از آزيترومايسين در زنان باردار بي‌خطر است و به عنوان گزينه درماني مناسب براي کلاميديا در طول بارداري توصيه مي‌شود. غربالگري گنوره نيز در اوايل بارداري براي کساني توصيه مي‌شود که در معرض خطر قرار داشته يا در منطقه‌اي با شيوع بالا زندگي مي‌کنند؛ اين کار بايد در سه‌ماهه سوم نيز در بيماراني که کماکان در معرض خطرند، تکرار شود. درمان توصيه‌شده براي گنوره عبارت است از 125 ميلي‌گرم سفترياکسون داخل عضلاني يا 400 ميلي‌گرم سفيکسيم خوراکي. آنتي‌ژن سطحي هپاتيت B و سرولوژي از نظر سيفيليس نيز بايد در اولين ويزيت دوره بارداري بررسي شود. پني‌سيلين بنزاتين G کماکان به عنوان درمان اصلي سيفيليس باقي مانده است. غربالگري از نظر عفونت با ويروس هرپس سيمپلکس تناسلي با شرح حال و معاينه از نظر ضايعات فعال و تشخيص موارد جديد با کشت يا آزمون واکنش زنجيره پلي‌مراز از ضايعات فعال انجام مي‌شود. سرولوژي متداول براي غربالگري توصيه نمي‌شود. از داروهاي ضد ويروسي خوراکي مانند آسيکلووير و والاسيکلووير مي‌توان در بارداري استفاده کرد. درمان سرکوبگر از هفته 36 بارداري موجب کاهش ريزش ويروس در هنگام زايمان در بيماران در معرض خطر ضايعات فعال مي‌شود. غربالگري براي تريکومونياز يا واژينوز باکتريايي براي زنان بدون علامت توصيه نمي‌‌گردد زيرا شواهد موجود نشان مي‌دهد که درمان موجب بهبود پيامدهاي بارداري نمي‌شود.

عفونت‌هاي هنگام بارداري روي مادر و جنين، چه در رحم و چه هنگام زايمان، تاثير مي‌گذارند. بسياري از عفونت‌ها ممکن است با زايمان زودرس و وزن کم هنگام تولد و افزايش مرگ‌ومير ناشي از آن در ارتباط باشند. به دليل چنين خطراتي، مرکز کنترل و پيشگيري از بيماري‌ها(1) (CDC) غربالگري براي برخي از عفونت‌هاي آميزشي را در نخستين ويزيت بارداري و سپس در سه‌ماهه سوم براي مادران گروه پرخطر توصيه مي‌کند .

نظرات بییندگان :