کفش - مهری ماهوتی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

کفش

نی نی کوچولو

کفشای سوت سوتی داره

یه توپ ماهوتی داره

بازی فوتبال می کنه

شوت می زنه

کفشاش براش سوت می زنه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :