کارنامه شقایق

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شقایق شاگرد اول شد

ای خدای مهربان اکنون که کلاس دوم با موفقیت خواندم و به کلاس سوم خواهم رفت ، از تو  سپاس گزارم.

**

همه نمرات بیست خالص

شقایق امسال کلاس سومی است.

 **

خدایا از آموزگارم سپاس گزارم که برای ما خیلی زحمت کشید.

این گل برای خانم معلم عزیزم خانم خیاطی و خانم مدیرمان خانم مصطفائی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :