کاردستی - 1

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

دوختن و رنگ کردن خروس خوشگل :

اول خروس خوشگل را روی مقوا نقاشی می کنیم . بعد هر جا را که می خواهیم بدوزیم با سوزن سوراخ سوراخ می کنیم. بعد با تخ رنگی و سوزن می دوزیم. بعد هم با مداد رنگی رنگ می کنیم. در آخر هم روی مقوای رنگی ، هر رنگی که دوست داریم با چسب مایع می چسبونیم.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :