کاردستی گوزن با استفاده از ظروف یکبار مصرف

کاردستی گوزن با استفاده از ظروف یکبار مصرف

امروز میخوام براتون یک کاردستی زیبا درست کنیم . کاردستی بسیار ساده و آسون گوزن با استفاده از بشقاب یکبار مصرف. مواد مورد نیاز برای این کاردستی 1- بشقاب یکبار مصرف 2- رنگ - مقداری چسب

کاردستی گوزن با استفاده از ظروف یکبار مصرف

امروز میخوام براتون یک کاردستی زیبا درست کنیم . کاردستی بسیار ساده و آسون گوزن با استفاده از بشقاب یکبار مصرف. مواد مورد نیاز برای این کاردستی 1- بشقاب یکبار مصرف 2- رنگ - مقداری چسب - 3- کاموا 4- چشم متحرک که از خرازی ها میخزید 5- کاغذ رنگی یا خمیر مجسمه سازی قرمز 6- مقدار کمی مقوا

کاردستی گوزن با بشقاب یکبار مصرف

کاردستی با کاموا   کاردستی با کاغذ  کاردستی با وسایل دورریختنی   کاردستی با مقوا  کاردستی با کاغذ رنگی  کاردستی با مواد دورریختنی  کاردستی با مقوا  کاردستی ها جالب  کاردستی با مواد دور ریختنی  کاردستی های ساده  کاردستی کودکان   کاردستی با چوب بستنی  کاردستی با سنگ

نظرات بییندگان :