کاردستی شکوفه های بهاری با استفاده از کاموا و دستمال کاغذی

کاردستی شکوفه های بهاری با استفاده از کاموا و دستمال کاغذی

ساخت کاردستی با مواد دور ریختنی و زائد

کاردستی شکوفه های بهاری با استفاده از کاموا و دستمال کاغذی

برای دیدن سایر کاردستی های کودکان روی این لینک (کاردستی های کودکانه سایت کودکان ما) کلیک کنید

ساخت کاردستی با مواد دور ریختنی

مواد مورد نیاز

کاموا به رنگ قهوه ای

دستمال کاغذی صورتی

کاغذ سفید

کاغذ رنگی

ساخت کاردستی با مواد دور زائد

و در نهایت نتیجه کار

یه کاردستی بسیار ساده و زیبا برای کودکان عزیز

کاردستی با کاموا   کاردستی با کاغذ  کاردستی با وسایل دورریختنی   کاردستی با مقوا  کاردستی با کاغذ رنگی  کاردستی با مواد دورریختنی  کاردستی با مقوا  کاردستی ها جالب  کاردستی با مواد دور ریختنی  کاردستی های ساده  کاردستی کودکان   کاردستی با چوب بستنی  کاردستی با سنگ

نظرات بییندگان :