چیستان - 1

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

 چیستان

روی زمین نیستم، یک جا نمی ایستم ، اگر گریستم بهار می شود . من چیستم؟

من ابرم و من ابرم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :