چهار فصل - نسرین صمصمامی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

چهار فصل

دوست دارم که شود پاک و قشنگ

همه جا از نفس باد بهار

خاک از خواب بگردد بیدار

*

دوست دارم که پر از شور شوم

وقتی از در برسد تابستان

مثل باغ و چمن و تاکستان

*

دوست دارم که بیاید پاییز

کوچه خیس از نم باران بشود

فصل آغاز دبستان بشود

*

دوست دارم که زمستان بشود

بی صدا برف ببارد بر بام

کوچه را پر کند آرام آرام

*

دوست دارم که جهان تازه شود

باز از خنده ی یک غنچه ناز

گل بگوید که بهار آمد باز

*

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :