چند بار سونوگرافی در بارداری لازم است

چند بار سونوگرافی در بارداری لازم است

اصولاً در این هفته ها حرکت جنین و اندام های وی توسط سونوگرافی دیده می شود ولی معمولاً بطور موثری توسط مادر قابل احساس نمی باشد. تشخیص جنسیت جنین از هفته 15 به بعد به تدریج میسر می گردد

چند بار سونوگرافی در بارداری لازم است

چند بار سونو گرافی حاملگی لازم است

1- سه ماهه اول بارداری:

که از هفته 4 تا 15 بارداری است. قطب جنینی در هفته های 6 تا 7 بارداری توسط سونوگرافی از شکم قابل رویت گردیده و ضربانات قلب آن قابل مشاهده میگردد. شکل و محل ساک جنینی مشخص گردیده و خطر احتمالی سقط در این هفته ها مورد بررسی سونوگرافیک قرار می گردد. اصولا دیده شدن ساک اولیه در هفته 4 بارداری تنها توسط سونوگرافی ترانس واژینال ممکن بوده و قبل از این زمان اندازه گیری آزمایشگاهی تیتر B-HCG تعیین کننده است ثبت زمان دقیق LMP (اولین روز آخرین پریود) توسط مادران در تمامی دوره های بارداری بسیار مهم و تعیین کننده می باشد. 


استفاده از سونوگرافی در سه ماهه های مختلف بارداری

1-   سه ماهه اول بارداری:
که از هفته 4 تا 15 بارداری است. قطب جنینی در هفته های 6 تا 7 بارداری توسط سونوگرافی از شکم قابل رویت گردیده و ضربانات قلب آن قابل مشاهده میگردد. شکل و محل ساک جنینی مشخص گردیده و خطر احتمالی سقط در این هفته ها مورد بررسی سونوگرافیک قرار می گردد.  اصولا دیده شدن ساک اولیه در هفته 4 بارداری تنها توسط  سونوگرافی ترانس واژینال ممکن بوده و قبل از این زمان اندازه گیری آزمایشگاهی تیتر B-HCG تعیین کننده است ثبت زمان دقیق LMP (اولین روز آخرین پریود) توسط مادران در تمامی دوره های بارداری بسیار مهم و تعیین کننده می باشد.


بهترین زمان بررسی سونوگرافیک سندروم داون (مونگولیسم) و یکسری ناهنجاریهای کروموزومی دیگر در هفته های 11 تا 14 برداری بر پایه اندازه گیری ضخامت نسج نرم پشت گردن جنین و دیده شدن استخوانهای بینی وی در هفته های مذکور می باشد.


لازم به ذکر است که امروزه یک پروتوکل کامل برای تشخیص این نوع ناهنجاری های های احتمالی در سه ماهه اول بارداری وجود دارد که شامل سونوگرافی NT بعلاوه اندازه گیری مارکرهای آزمایشگاهی خاصی بوده که در مجموع درصد احتمال وجود ناهنجاری های فوق را در جنین مورد نظر بیان میکنند.


 (تستهای دابل مارکر و کوادمارکر)


در صورت مشکوک بودن تستهای بالا اقدام بعدی آزمایش امینیوسنتز است که اقدامی نسبتاً ساده و کم خطر می باشد و طی آن مقداری از مایع آمینیوتیک (حداکثر 20 سی سی) در هفته های 16 تا 18 توسط یک سوزن بسیار ظریف از طریق جدار شکم مادر کشیده شده و آزمایشات کشت و کنترل کروموزومی روی نمونه مذکور انجام میگردد.


2-   سه ماهه دوم بارداری
از هفته 15 تا 28 بارداری است . در این هفته ها بتدریج جفت و اندامهای جنین شکل گرفته و مورد بررسی سونوگرافیک قرار می گیرد. اندازه گیریهای مختلفی با دستگاه سونوگرافی انجام می شود که وضعیت سلامتی و رشد جنین را تائید می کند. کنترل حجم مایه امینیوتیک و وضعیت جفت و محل آن در این هفته ها مهم می باشد.


اصولاً در این هفته ها حرکت جنین و اندام های وی توسط سونوگرافی دیده می شود ولی معمولاً بطور موثری توسط مادر قابل احساس نمی باشد. تشخیص جنسیت جنین از هفته 15 به بعد به تدریج میسر می گردد.


3-   سه ماهه سوم بارداری
از حدود هفته 29 به بعد مادر می تواند به راحتی حرکات جنین را احساس نماید. علائم تحریک پذیری و نگرانی های مادر و همچنین مشکلات گوارشی و ادراری به علت اثرات فشاری رحم روی دیگر اعضای شکمی و لگنی بتدریج بروز می نمایند. بررسی های سنوگرافیک دقیقتری در این هفته ها انجام میگیرد که عمدتاً در ارتباط با منحنی رشد جنین و وزن آن می باشد. در مواردی که سن جنین بر اساس زمان LMP با سن بارداری در زمان مراجعه برای سنوگرافی انطباق نداشته باشد و یا در مواردی که جنین وزن متناسبی با سن بارداری نداشته باشد بررسی های دقیقتری از جمله سونوگرافی کالر داپلر توسط پزشک معالج توصیه می گردد که بررسی وضعیت خونرسانی جفت و جنین میپردازد. انجام سونوگرافی کالر داپلر بطور روتین توصیه نمی گردد.

  
نظرات بییندگان :