چرا شب یلدا طولانی است

چرا شب یلدا طولانی است

زمین در اول دیماه هر سال به نقطه انقلاب زمستانی خود می رسد و خورشید در 30 آذر در یکی از نزدیکترین حالت ها به زمین است و دلیل بلند شدن این شب کم شدن زاویه حرکتی خورشید در آسمان است

چرا شب يلدا طولاني است

چرا شب يلدا طولاني است

تمام کسانی که با نجوم و آرایش فضایی زمین و خورشید آشنا هستند، می دانند که زمین در اول دیماه هر سال به نقطه انقلاب زمستانی خود می رسد و خورشید در 30 آذر در یکی از نزدیکترین حالت ها به زمین است و دلیل بلند شدن این شب کم شدن زاویه حرکتی خورشید در آسمان است بدلیل اینکه خورشید در جنوبیترین نقطه شرق طلوع می کند و در جنوبیترین نقطه غرب غروب می کند و با کم شدن زاویه حرکت خورشید در آسمان ما شاهد بلندترین شب سال و کوتاهترین روز سال هستیم. لازم بذکر است در این شب در نیمکره جنوبی بلندترین روز سال اتفاق می افتد اما باید توجه داشت که در این شب همه ناظران نیم کره شمالی دارای طول شب یکسان نیستند. در استوا طول شب و روز برابر و مساوی با 12 ساعت است و هرچه به طرف قطب می رویم طول شب یلدا افزایش می یابد.

چرا "یلدا" بلندترین شب سال است؟

شب یلدا یکی از شب‌های مهم و باستانی ایرانیان است که گذشتگان آن را جشن گرفته و به استقبال طلوع خورشید می رفتند اما آیا می دانید در آسمان و فضا چه اتفاقی رخ می دهد که این شب کمی از سایر شبها بلندتر است.

عرش نیوز:زمین در مداری بیضوی شکل به دور ستاره خورشید در  حال چرخش است که در این مسیر گاهی در نزدیکترین نقطه به خورشید و گاهی در دور ترین نقطه از آن قرار می گیرد که عتدالین و انقلابین را به وجو می آورد . 
 

لحظه‌ای که خورشید از دید ناظر زمینی در بیش‌ترین فاصله زاویه‌ای با صفحه استوا جای گیرد انقلاب زمستانی رخ می دهد که میانگین لحظه انقلاب زمستانی در نیمکره شمالی ساعت ۰۶:۰۶ یک دی ماه  است که در این حالت خورشید بر نقطه رأس‌الجدی کره سماوی یا فراز مدار رأس‌الجدی کره زمین قرار می گیرد.  

منبع: عرش نیوز

نظرات بییندگان :