چرا بیشتر چشمه های آبگرم دراطراف کوههای اتشفشان قرار دارند؟

چرا بیشتر چشمه های آبگرم دراطراف کوههای اتشفشان قرار دارند؟

. آب زیرزمینی از دو راه می تواند گرم شود؛ 1- فرو رفتن آب به اعماق زمین و 2- گرمای درونی زمین یا معمولاً تماس با توده سنگ های آذرینی كه به آهستگی در پوسته ی زمین درحال سرد شدن هستند. آب پس

چرا بیشتر چشمه های آبگرم دراطراف کوههای اتشفشان قرار دارند؟

چشمه آب گرم, آتشفشان, معدنی , چشمه

 چشمه های معدنی( چشمه های آب گرم )
 دمای بعضی از چشمه ها به طور قابل توجهی بیش از دمای میانگین هوا در محل است. این گونه چشمه ها را ‹چشمه ی آب گرم› می گویند. آب زیرزمینی از دو راه می تواند گرم شود؛ 1- فرو رفتن آب به اعماق زمین و 2- گرمای درونی زمین یا معمولاً تماس با توده سنگ های آذرینی كه به آهستگی در پوسته ی زمین درحال سرد شدن هستند. آب پس از گرم شدن مایل است كه در امتداد سطح یك گسل یامجاری دیگر به طرف بالا صعود كند و به سطح زمین برسد. عمل انحلالی آب گرم از آب سرد بیش تر است؛ به همین جهت، چشمه های آب گرم معمولا“ حاوی مواد معدنی بیش تری هستند كه آن ها را از انحلال سنگ های مسیر خود به دست آورده اند. مواد معدنی محلول در بعضی از چشمه ها خواص درمانی دارند.
چشمه های آب گرم یا چشمه های معدنی معمولا“ در اطراف آتش فشان ها دیده می شوند. بخشی از آب این چشمه ها را ‹ آب های جوان› تشكیل می دهند كه از سرد شدن انجماد ماگما حاصل شده اند.

آتشفشان زمانی خطرناك است كه آتشفشانهای فعال یا نیمه فعال نزدیك نواحی مسكونی به خصوص شهرها باشند. یك آتشفشان زمانی آتشفشان فعال نامیده می‌شود كه به تناوب فوران كند و یا علایم فوران را نشان دهد. آتشفشان نیمه فعال، آتشفشانی است كه در گذشته فعال بوده ولی در زمان حاضر به اصطلاح خواب باشد. آتشفشانهای نیمه فعال می‌توانند دوباره فوران كنند. این آتشفشانها اغلب زلزله‌های كوچكی دارند. گفته می‌شود. دلیل آن حركت ماگما به سمت نزدیك زمین باشد. مناطق آتشفشانی ممكن است چشمه‌های آب گرم ـ گرم شدن آب توسط ماگما ـ داشته باشند. سومین نوع آتشفشان، آتشفشان خاموش است كه فاقد منبع ماگمایی بوده و دیگر هرگز فوران نخواهد كرد.


روش:

- از دانش‌آموزان بخواهید كه شكل آتشفشانهای فعال و نیمه فعال را در صفحه كار ببرند. لیست زیر را مرور كنید كه كدام آتشفشانها فعال و كدام نیمه فعال هستند لیست آتشفشانها به صورت زیر است:

آتشفشان دماوند: ارتفاع قله این آتشفشان ۵۸۶۰ متر بوده و اكنون خاموش است. این آتشفشان فعالیت های متناوبی از دور لیاس داشته و آخرین فعالیت آن در اوائل كواترنری بوده است. دماوند از آتشفشان های نوع استرومبولی بوده و در حال حاضر ازآتشفشان های نیمه فعال به حساب می آید چراكه از شكاف ها و شكستگی های موجود روی دامنه آن گازهاو بخارهایی خارج می شود.


۲- آتشفشان سهند: این آتشفشان خاموش ، در جنوب شرقی تبریز قرار دارد. فعالیت آن مربوط به اوائل كواترنری واز تجمع بیش از ۱۲مخروط كه به فاصله چند كیلومتر از هم قرار دارند، بوجود آمده است. ارتفاع بلندترین مخروط، كه قله جام نام دارد، حدود ۳۲۰۰متر است.


۳- آتشفشان سبلان: این كوه در حوالی اردبیل واقع شده و خود از سه مخروط كه در یك ردیف قرار گرفته اند، تشكیل شده است. در اطراف سبلان، چشمه های آبگرم متعددی كه مربوط به پدیده های بعد از این آتشفشان اند، دیده می شود.


۴- آتشفشان آرارات كوچك: این آتشفشان خاموش، كه در گوشه شمال غربی ایران قرار دارد، به شكل یك مخروط بزرگ است و ارتفاعش به 3000 متر می رسد.


۵- آتشفشان آرارات بزرگ: قله آن در چند كیلومتری آرارات كوچك قرار دارد و ارتفاعش به ۲۵۰۰متر می رسد.


۶- آتشفشان تفتان: این آتشفشان كه تنها آتشفشان فعال ایران است، بلندترین قله كوه های بلوچستان را تشكیل می دهد. در اطراف تفتان چشمه های متعدد گوگردی وجود دارد و جنس گدازه های آن آندزیتی است.


۷- آتشفشان بزمان: در نزدیكی تفتان واقع شده است و احتمال می رود كه منشا آن با تفتان یكی باشد.


- همه این آتشفشانها فعال یا نیمه فعال هستند از دانش‌آموزان بپرسید كه آیا این ناحیه یك ناحیه خطر است؟ جواب مثبت است زیرا همه این آتشفشانها قابلیت فوران دارند. از دانش‌آموزان بپرسید كه آیا مردم باید شهرهای بزرگ در نزدیك این آتشفشانها بسازند. جواب منفی است زیرا اگر آتشفشانها فوران كنند مردم با این كار خود را در خطر می‌اندازند.

نظرات بییندگان :