پستچی - اصغر واقدی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

پستچی 

با صدای زنگ در

مادرم از جا پرید

گفت با شادی به من

پستچی از ره رسید

 

باز کردم در به شوق

با ادب گفتم سلام

بر لبش لبخند بود

در نگاه او پیام

 

داد یک پاکت به من

پاکتی با تمبر پست

گفت دارم مژده ای

نامه ی بابای توست

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :