پاییز - جعفر ابراهیمی ، شاهد

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

پاییز

آسمان بر روی خود

پرده ای آویخته

باز هم بر روی شهر

اخم خود را ریخته

باد چون اسبی بزرگ

خشمگین سم می زند

برگها را یک به یک

از درختان می کند

باز پاییز آمده

شهر را جارو کند

سبزه ها را مثل برف

از زمین پارو کند

شهر را پر کرده است

باز آواز کلاغ

بوی باران می رسد

از هوای سرد باغ

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :