وقت بیداری - احد ده بزرگی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

وقت بیداری

باز خورشید قشنگ

آمد از راه دراز

باز در دشت و دمن

چشم نرگس شده باز

خیز از بستر خود

کودک زیبا رو

وقت بیداری شد

خیز و تکبیر بگو

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :