هدیه به بابا - غزل مقدم

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

هدیه به بابا

سوار اسبم

می رم به صحرا

گل می چینم من

برای بابا

می رم به خانه

گل می دم به او

می بوسم او را

خوش بو و خوش رو

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :