نگهداری شیر دوشیده مادر- چطور باید شیر دوشیده شده مادر را نگهداری کرد

نگهداری شیر دوشیده مادر- چطور باید شیر دوشیده شده مادر را نگهداری کرد

مثلا چنانچه شير براي تغذيه نوزاد كم وزن دوشيده مي شود ، بايد تا زماني انجام شود كه نوزاد قادر به تغذيه مستقيم از پستان گردد و يا در هنگام احتقان پستان ،دوشيدن شير تا رفع مشكل پستان مفيد خواهد بود .

نگهداری شیر دوشیده مادر

نگهداری شیر دوشیده مادر

شير دوشيده شده :
شير دوشيده شده حاوي برخي باكتريهاي پوست است كه مي تواند در شرايط نا مناسب ذخيره شير ، تكثير شده و شير را فاسد نمايد.

لذا شستشوي دستها و ظروف جمع آوري شير با آب و مايع شستشو و جوشاندن ظروف به مدت 20-15 دقيقه ضروري است. ظروف پلاستيكي براي جمع آوري و ذخيره شير بهتر از ظروف شيشه اي است زيرا لكوسيتهاي شير به ديواره شيشه مي چسبد و خاصيت خود را از دست مي دهند . ظرفي كه براي فريزكردن شير بكار مي رود بايد تا 4/3 پرشود كه جاي يخ زدن داشته باشد .

از قالبهاي پلاستيكي تهيه يخ نيز مي توان براي فريز نمودن شير استفاده كرد و پس از فريز شدن مكعبهاي يخ را در كيسه پلاستيكي خالي نموده و تاريخ را روي آن ثبت نمود . هميشه اول شيرهاي قديمي تر را بايد مصرف نمود .

مدت نگهداري شير دوشيده شده مادر:

قبل از افزودن شير دوشيده شده تازه به شير فريز قبلي آن را در يخچال سرد كنيد. (مدت نگهداري نيم ساعت)

شير ذوب شده اگر در يخچال نگهداري شود سالم است .(مدت نگهداري تا 24 ساعت)

شير ذوب شده و يا شير تازه مي تواند در حرارت اتاق بماند .(مدت نگهداري 1 ساعت براي شير تازه 4 تا 8 ساعت گزارش شده)

شيرذوب شده مي تواند در يخچال نگهداري و سپس فريز شود.(مدت نگهداري تا 24 ساعت)

شير تازه مي تواند در يخچال نگهداري و سپس مصرف شود.(مدت نگهداري تا 48 ساعت )

شير فريز شده در فريزرهايي كه درب جدا ازيخچال دارند (18- درجه سانتي گراد ) مي تواند نگهداري شود.(مدت نگهداري تا 3 ماه)

شير فريز شده در قسمت بالاي يخچال ( جا يخي ) قابل نگهداري است .(مدت نگهداري 2 الي 3 هفته)

شير فريز شده در فريزرهايي كه دماي 32- درجه سانتي گراد دارند نظير فريزرهاي صندوقي صنعتي قابل نگهداري است .(مدت نگهداري 6 ماه الي 1 سال)

خلاصه :

دوشيدن شير مادر براي تغذيه نوزادان كم وزن در هنگام تولد و يا بيمار فقط توليد شير در هنگام بيماري مادر يا شيرخوار تسكين و رفع احتقان پستان ، رفع نشت شير از پستان و به ويژه براي تغذيه شيرخوار در هنگام اشتغال بكار مادر در خارج از منزل ضروري است .

دوشيدن شير نياز به تحريك رفلكس اكسي توسين دارد لذا بايد مادر را بدين منظور كمك نموده و آموزش داد .

دوشيدن شير با دست بهترين و راحت ترين طريق دوشيدن است كه مادر مي تواند بدون نياز به وسيله خاصي در هر جا و هر زمان كه نياز دارد به انجام آن بپردازد.

تكنيك مارمت در دوشيدن شير بسيار مفيد است و مادراني كه قادر به دوشيدن مقدار زيادي شير با دست نبوده اند نتايج خوبي با استفاده از اين روش بدست آورده اند .

تعداد دفعات و طول دوره اي كه بايد شير دوشيده شود بستگي به شرايط مادر و شيرخوار يا دلايل دوشيدن شير دارد ، مثلا چنانچه شير براي تغذيه نوزاد كم وزن دوشيده مي شود ، بايد تا زماني انجام شود كه نوزاد قادر به تغذيه مستقيم از پستان گردد و يا در هنگام احتقان پستان ،دوشيدن شير تا رفع مشكل پستان مفيد خواهد بود .

براي دوشيدن شير دستها و ظروف جمع آوري شير بايد كاملا پاكيزه باشد ، بدين منظور پس از شستشوي ظروف با آب و مواد شوينده بايد آنها را به مدت 20-25 دقيقه جوشاند . استفاده از ظروف پلاستيكي براي جمع آوري و ذخيره شير بهتر از ظروف شيشه اي است . 

شيردوشيده شده در شرايط خوب به مدت طولاني تري نسبت به شيرگاو و به دليل دارا بودن عوامل ضد عفونت ، قابل نگهداري است . ميكروبها در شير دوشيده شده براي حداقل 8 ساعت حتي در آب و هواي گرم و خارج از يخچال شروع به رشد نمي كنند .

براي گرم كردن شير دوشيده شده كه در يخچال نگهداري مي شود بايد بطري را زير شيرآب گرم گرفته و يا در يك ظرف آب روي اجاق قرار داد. شير فريزشده را بايد زير شير آب سرد گرفته و به تدريج حرارت آن را افزايش داد تا گرم شود . گرم كردن شير مادر تا حرارت جوش ، مواد ضد عفونت آن را از بين مي برد .

منبع:دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نظرات بییندگان :