نکاتی مفید برای انتخاب مهد کودک مناسب برای کودکمان

نکاتی مفید برای انتخاب مهد کودک مناسب برای کودکمان

رعایت بهداشت اسباب بازى ها، اسباب بازى هاى قابل شست وشو باید هر روز با آب و مواد سفیدکننده شسته شوند ـ ضدعفونى منظم مهدکودک

نکاتی مفید برای انتخاب مهد کودک مناسب برای کودکمان


نسبت تعداد مربیان به تعداد بچه ها
هرچه تعداد کودکان کمتر باشد، کارآیى مربى بیشتر مى شود. آکادمى پزشکان اطفال امریکا ۳ تا ۵ کودک براى هر مربى و ۷ تا ۱۰ براى کودکان بزرگ تر را پیشنهاد کرده است.

تفکیک رده هاى سنى مختلف
این کار از گسترش بیمارى بین بچه ها جلوگیرى مى کند.

مدیریت مهدکودک
ـ درباره شیوه هاى تربیتى و مدیریتى مرکز اطلاع پیدا کنید
ـ نحوه مراقبت از کودکان بیمار
ـ به کودکان دارو تجویز مى شود یا نه؟
ـ آیا مرکز مجهز به اتاقى مخصوص بچه هاى بیمار مى باشد؟
ـ آیا در مهدکودک پرستار یا پزشک براى مراقبت هاى پزشکى وجود دارد؟
ـ ضرورت واکسیناسیون براى کودکان قبل از ورود به مرکز
ـ لزوم انجام آزمایش هاى پزشکى هنگام ثبت نام
ـ تشکیل پرونده پزشکى براى هر کودک


مربیان و کارمندان مهدکودک
ـ آشنایى آنها به کمک هاى اولیه
ـ آشنایى مربیان با روش هاى تربیتى
ـ آیا پرسنل مهدکودک آموزش هاى لازم براى جلوگیرى از گسترش بیمارى ها را گذرانده اند؟ این کار اصلى ترین راه جلوگیرى از گسترش بیمارى بین کودکان است.


امنیت ساختمان و محیط بازى
ـ نوشتن تلفن هاى ضرورى
ـ پوشیدن سطوحى مانند زیرتاب و سرسره با مواد نرمى مانند تراشه چوپ
ـ تمرین اطفاى حریق
ـ وجود هشدار دهنده هاى حریق
ـ پوشاندن پریزهاى برق، لبه هاى تیز وسایل
ـ رعایت بهداشت اسباب بازى ها، اسباب بازى هاى قابل شست وشو باید هر روز با آب و مواد سفیدکننده شسته شوند
ـ ضدعفونى منظم مهدکودک

اگر کودکان مهد از پاسخ به سوالات شما طفره مى روند یا کودکتان از محیط ابراز نارضاتى مى کند، نشانه این مطلب است که مشکلى در مهد وجود دارد و لازم است که جدى گرفته شود.

کودکان,کودکانه,فرزند,فرزندان,تربیت کودک,رشد کودک,روانشناسی کودک,تربیت,سایت کودک,بچه ها,تربیت فرزندان,با فرزندان,

          
نظرات بییندگان :