ننه سرما - احمد خدادوست

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

ننه سرما

ننه سرما که آمد

دوباره پنبه آورد

زمین را پنبه هایش

قشنگ و دیدنی کرد

*

سپس با پنبه ها دوخت

لحافی نرم و زیبا

لحافش را به کی داد؟

به بید پیر و تنها

*

لحافش را به او داد

که از سرما نمیرد

بخوابد تا بهاران

دوباره جان بگیرد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :