نماز - محمد جواد محبت

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

نماز

سحر آمد مؤذن بانگ برداشت

ز جا برخیز هنگام نماز است

ز هر گلدسته ای آواز برخاست

در رحمت به روی خلق باز است

*

اگر خواهی نشاط صبحدم را

به آداب مسلمانی وضو کن

ز آب پاک جان را روشنی ده

به سوی قبله با اخلاص رو کن

*

چه خوش باشد که با یاد خداوند

تمام لحظه ها دل گیرد آرام

چه خوش باشد نماز پنجگانه

به صبح و ظهر و عصر و مغرب و شام

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :