نقاشی کارتونی - یاد گیری رسم نقاشی با الگو گیری از نقاشی های کارتونی

نقاشی کارتونی - یاد گیری رسم نقاشی با الگو گیری از نقاشی های کارتونی

با نگاه کردن به نقاشی های کارتونی و عکسهای کارتونی به راحتی میتوان خلاقیت کودکان را افزایش داد و کودکان با خوب نگاه کردن به نقاشی ها میتوانند ایده های زیادی را در ذهن خود پرورش دهند

با نگاه کردن به نقاشی های کارتونی و عکسهای کارتونی به راحتی میتوان خلاقیت کودکان را افزایش داد و کودکان با خوب نگاه کردن به نقاشی ها میتوانند ایده های زیادی را در ذهن خود پرورش دهند

چند نکته در بررسی نقاشی کودکان

كودك گرايش سانسور شده را به يكي از خواهران يا برادران و گاهي هم به يكي از والدينش نسبت مي دهد و در مقابل همه خصايص يك فرد غيرقابل سرزنش را براي خود قائل مي شود.
اگر كودك يك يا چند شخص تخيلي را به ترسيم خود اضافه كند تمايل دارد تا آنچه را كه جرات تحقق آن را ندارد محقق سازد و هرچه شخص افزوده شده بيشتر باشد، نشان دهنده يك گرايش پراهميت است. اضافه كردن يك حيوان به تصوير، نشان دهنده اين است كه ممنوعيت كشاننده بسيار شديد است البته ممكن است كودك حيوانات را دوست داشته باشد و به اين دليل به ترسيم گربه يا سگ مانوس بپردازد كه از راه مصاحبه مستقيم مي توان به اين موضوع پرداخت.

برای دیدن سایر عکسهای کارتونی رو این لینک (عکسهای کارتونی سایت کودکان ما) کلیک کنید


نقاشی کارتونی

دخترکارتونی-شخصیت کارتونی

عکس کارتونی

دخترکارتونی-شخصیت کارتونی

عکسهای کارتونی

دخترکارتونی-شخصیت کارتونی

نقاشی های کارتونی

دخترکارتونی-شخصیت کارتونی

نقاشی های کودکانه کارتونی

دخترکارتونی-شخصیت کارتونی

عکس دختر بچه کارتونی

دخترکارتونی-شخصیت کارتونی

نقاشی دختر بچه کارتونی

دخترکارتونی-شخصیت کارتونی

نقاشی شخصیتهای کارتونی

دخترکارتونی-شخصیت کارتونی

کاراکترهای کارتونی

دخترکارتونی-شخصیت کارتونی

نقاشی به سبک کارتون

دخترکارتونی-شخصیت کارتونی

نقاشی کارتونی دختر بچه

دخترکارتونی-شخصیت کارتونی

دختر بچه بصورت کارتونی

دخترکارتونی-شخصیت کارتونی

نظرات بییندگان :