نشتی کیسه آب جنین

نشتی کیسه آب جنین

مصرف مايعات فراوان توسط مادر : پزشكان عقيده دارند كه اگر مادر مايعات فراوان مصرف كند؛ مثلا حدود 2 ليتر آب در طي چند ساعت، مي تواند به افزايش حجم مايع آمنيوتيك كمك كند. البته اين ....

نشتی کیسه آب جنین

نشتی کیسه آب جنین


اوليگو هيدر آمنيوس ( کاهش حجم مايع آمنيوتيک )چيست؟ 

در موارد بسيار نادر ممكن است حجم مايع آمنيوتيك بسيار كم شود

علل كم شدن مايع آمنيوتيك
نشت مايع از كيسه آب : شايع ترين علت آن سوراخ شدن يا پارگي كيسه آب قبل از موعد زايمان است
حاملگي طول كشيده : با پيشرفت حاملگي، آرام آرام مايع اطراف جنين كم شده و جاي بيشتري براي رشد مي دهد. در صورتي كه موعد زايمان برسد و زايمان اتفاق نيفتد (زايمان ديررس)، آب بيشتري جذب شده و اطراف جنين تقريبا خشك مي شود

عفونت داخل رحمي : ابتلا به برخي عفونت ها مي تواند سبب كم شدن ميزان مايع گردد

ناهنجاري هاي جنيني : بعضي مشكلات ژنتيكي و برخي از ناهنجاري هاي جنيني مانند نقص در تشكيل كليه، انسداد مجراي خروجي ادرار و ... مي توانند باعث كاهش مايع شوند
داروها : مصرف بعضي داروها در دوران بارداري از قبيل برخي مسكن ها نيز باعث كاهش حجم مايع درون كيسه آب مي شود

ناشناخته : گاهي بدون وجود هيچ مشكلي، حجم مايع به طور خود به خود كاهش مي يابد
 
 
در موارد نادر ,حجم مايع آمنيوني بسيار پايين تر از حد طبيعي است وگاهي اوقات تنها به چند ميلي ليتر محدود مي گردد. در اليگوهيدرآمنيوس اندکس مايع آمنيوني کمتر يا مساوي 5سانتي متر است . به طور کلي اليگوهيدروآمنيوس در اوايل حامگي کمتر ايجاد مي شود ومعمولا پيش آگهي بدي دارد
 
شروع زود هنگام اليگوهيدرآمنيوس :
اليگوهيدرآمنيوس تقريبا هميشه با انسداد دستگاه ادراري جنين يا آژنزي کليوي جنيني مشاهده مي شود , بنابر اين آنوري تقريبا نقش اتيولوژيک در چنين موارد ي دارد . تراوش مزمن مايع از شکافهاي موجود در پرده ها حجم مايع آمنيوني را به شدت کاهش مي دهد.
 
پيــــش آگـــــــهي :
پيامد جنيني در موارد شروع زود هنگام اليگوهيدرآمنيوس بد است وبا وجود 50% مرگ ومير همراه است .از سوي ديگر چسبندگي هاي بين آمنيون واندام هاي جنين ممکن است منجر به ناهنجاري هاي شديد شود .
وقتي که ميزان مايع آمنيوني ناچيز است هيپوپلازي ريوي شايع است .
 
اليگوهيدرآمنيوس در اواخر حاملگي :
حجم مايع آمنيوني به طور طبيعي بعد از هفته35 کاهش مي يابد .اداره کردن اليگو هيدروآمنيوس در اواخر حاملگي بستگي به وضيعت کلينيکي دارد .در يک حاملگي عارضه دار شده با اليگوهيدرآمنيوس ومحدوديت رشد جنيني به دليل عوارض همراه ,مراقبت دقيق جنيني مهم است وزايمان به دلايل مادري وجنيني توصيه مي شود .
 
عــــوارض :
- فشرده شدن بند ناف حين ليبر
- اندکس 5 سانتي متر يا کمتر همواره با افزايش 5 برابر ميزان زايمان سزارين همراه است .
- افزايش 50 % افت متغير صداي قلب در طي ليبر
- خطر دفع مکونيوم غليظ
 
علائم
 اگر كمبود مايع شديد باشد، رحم، كوچك تر از حد طبيعي براي آن مرحله از حاملگي به نظر مي رسد وگرنه در اكثر موارد، كم شدن حجم آب، به طور اتفاقي و در سونوگرافي تشخيص داده مي شود

تشخيص
 پزشك با انجام يك سونوگرافي معمولي مي تواند به راحتي، كاهش حجم مايع را تشخيص دهد
درمان

 مصرف مايعات فراوان توسط مادر : پزشكان عقيده دارند كه اگر مادر مايعات فراوان مصرف كند؛ مثلا حدود 2 ليتر آب در طي چند ساعت، مي تواند به افزايش حجم مايع آمنيوتيك كمك كند. البته اين روش در مرحله تحقيق مي باشد و هنوز ثابت نشده است

تزريق مايع به داخل كيسه آب(آمنيوانفوزيون محلول کريستالوئيد) : در اين روش، مايع خاصي از طريق واژن يا شكم به داخل كيسه آب تزريق مي شود. البته اين روش به عنوان يك راه درمان، در ايران كاربرد ندارد

تاثير كم بودن مايع آمنيوتيك بر بارداري و زايمان

در موارد كاهش مايع، مرگ و مير جنين در طي بارداري يا نوزاد در طي زايمان يا پس از آن، 40 تا 50 برابر حاملگي هاي عادي است

اگر كم شدن مايع آمنيوتيك در سن جنيني كه ريه ها تكامل مي يابند رخ دهد، مي تواند از رشد مناسب ريه هاي او جلوگيري كند
به دليل كمبود جا براي جنين كه ناشي از كمبود مايع است، دست ها و پاهاي او در معرض فشار قرار مي گيرند و كج و بد شكل مي شوند مانند چماقي شدن پاها
بد شكلي سر و صورت مانند دراز شدن سر، بيني پخ و ... نيز ممكن است در اين نوزادان ديده شود

منبع: رادیو سلامت

نظرات بییندگان :