نشانه های خدا - نسرین صمصامی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

نشانه های خدا

گنجشک ناز و کوچک

پرواز از که آموخت؟

آن بلبل خوش آواز

آواز از که آموخت؟

 

آن ابر را که آورد؟

باران چگونه بارید؟

کی ماه رو صدا زد

وقتی که رفت خورشید؟

 

در ذهن کوچکم بود

صد پرسش و معما

تا گفت در جوابم

آموزگار دانا

 

خورشید و ابر وباران

پرواز و ماه و لبخند

هر یک نشانه ای است

از قدرت خداوند

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :