میکرواینجکشن موفق (ICIS) چیست؟ ICIS براي چه کساني مناسب مي باشد ؟

میکرواینجکشن موفق (ICIS) چیست؟ ICIS براي چه کساني مناسب مي باشد ؟

در اين روش ابتدا تخمدان ها با دارو تحريک مي گردد تا تعداد تخمک بيشتري فراهم گردد و عمل کشيدن تخمک معمولا" 12 تا 15 روز پس از شروع مصرف داروها انجام مي گيرد و بايد يک يا دو نمونه از مايع ...

 

میکرواینجکشن  (ICIS) چیست?

میکرواینجکشن موفق (ICIS) چیست

سایت کودکان ما به نقل از  سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد :در اين روش به وسيله يک سوزن بسيار ظريف يک اسپرم با توانايي مناسب باروري تحت کنترل ميکروسکوپ مخصوص به داخل سيتوپلاسم تخمک تزريق مي شود که باعث آسانتر شدن باروري تخمک مي گردد .

بررسي هاي قبل از درمان :

تشخيص اوليه از هر دو زوج نيازمند بررسي هاي معمول در روش IVF است .

مي توان از از ارزيابي مايع مني که حاوي اسپرم است جهت اطمينان از تعداد کافي اسپرم بهره برد .

میکرواینجکشن (ICIS) چیست

درمان :

در اين روش ابتدا تخمدان ها با دارو تحريک مي گردد تا تعداد تخمک بيشتري فراهم گردد و عمل کشيدن تخمک معمولا" 12 تا 15 روز پس از شروع مصرف داروها انجام مي گيرد و بايد يک يا دو نمونه از مايع مني شوهر به آزمايشگاه تحويل گردد .

حدود 6 ساعت پس از کشيدن تخمک ها و آماده نمودن تخمک با برداشتن سلول هاي اطراف ديواره تخمک امبريولوژيست با انتخاب يک اسپرم با توانايي باروري آن را به کمک ميکروسکوپ به داخل تخمک تزريق مي کند و سپس تخمک به داخل محيط کشت تازه و مناسب منتقل و سپس در داخل انکوباتور قرار داده مي شود . و زوج نابارور روز بعد به بيمارستان مراجعه و آزمايشگاه نتيجه باروري تخمک را به آنها اطلاع مي دهد .

چنانچه لقاح صورت گرفته باشد از آنها خواسته مي شود که روز بعد جهت انتقال جنين ها به داخل رحم زن به بيمارستان مراجعه نمايند .

نتيجه انتقال جنين :

2 هفته از کشيدن تخمک بايد سطح B-HCG اندازه گيري تا مشخص شود که باروري اوليه صورت گرفته يا نه و نهايتا" انجام سونوگرافي براي چگونگي وضعيت باروري انجام مي گيرد .

مزاياي ICIS:

- مواقعي که شوهر اسپرم بسيار کمي دارد .

- اسپرم مرد حداقل تحرک لازم را دارد .

معايب ICIS:

- تزريق اسپرم به داخل تخمک به ندرت باعث صدمه در جريان عمل تزريق مي گردد .

- حق انتخاب طبيعي تخمک حذف مي گردد و متخصص آزمايشگاه اسپرم بهتر را جهت لقاح انتخاب مي کند .

ICIS براي چه کساني مناسب مي باشد ؟

- در زوج هايي که سيکل درماني IVF ناموفق بوده است .

- موارديکه اسپرم مني (از نظر تعداد و تحرک) جهت IVF مناسب نباشد .

- در مردانيکه به دليل بسته بودن مجراي مني بر اسپرم خارج نمي شود . (انسداد به دليل عفونت ، عمل جراحي يا عدم وجود مجرا به طور مادرزادي)

  
نظرات بییندگان :