میوه بهشتی - محمود کیانوش

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

میوه بهشتی

تو میوه ای از بهشت هستی

یا روی قشنگ آفتابی؟

یک نصف سفید و نصف قرمز

تصویر دو رنگ آفتابی

 

یک گونه تو سفید چون صبح

یا سایه و روشن طلائی

لبخنده دلنشین خورشید

سرشار صفا و دلگشائی

 

یک گوشه دیگرت غروب است

با سرخی یک گل شکفته

یک نیمه صورت تو بیدار

یک نیمه صورت تو خفته

 

شیرین چو عسل ، چو یاس خوشبو

گویم که تو میوه ای عجیبی

تعریف تو را چنانکه گفتم

هرکس که شنید گفت سیبی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :