موی درختان - جواد محقق

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

موی درختان

کوچه ما باز هم

پر شده از برگ و باد

می رود از کوچه مان

دختر پائیز شاد

 

خنده کنان می رود

سوی دبستان برف

می زند او باز هم

با پسر باغ حرف

 

نوبت من شد تمام

فصل زمستان رسید

می شود این روزها

موی درختان سفید

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :