مهربان مثل آفتاب - محمدرضا سنگری

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

مهربان مثل آفتاب

صبح ، کوچه باز جارو خورده بود

پاک بود و باصفا و دل گشا

دورتر از کوچه می آمد به گوش

خش خش جاروب مردی آشنا

مرد خوب رفتگر از صبح زود

با خودش پاکیزگی آورده بود

آفرین بر او که با جاروب خود

غصه ها و اخم ها را برده بود

پیش رفتم گفتم : آقا جان سلام

کوچه مثل دسته گل زیبا شده

پاسخم گفت و به من لبخند زد

گفت : مثل خنده گل ها شده

گفت با من کاش دل ها پاک بود

مثل کوچه ، مثل غنچه ، مثل آب

آشتی بود و سلام و همدلی

مهربان بودیم مثل آفتاب

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :