من پسرم - عباس یمینی شریف

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

من پسرم

من که از گل بهترم

پسرم من پسرم

حرف های مادرم

نرود از نظرم

در دبستان همه را

محترم می شمرم

از خوش اخلاقی من

هست راضی پدرم

PixelBee.com - Original Cartoon Dolls, Dressup Games, Pixelart, Glitters and more...

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :