من و دنیا - محمود کیانوش

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

من و دنیا

با چشمم ، دنیا را ، می بینم

این جا را ، آن جا را ، می بینم

با پایم ، دنیا را ، می گردم

در این جا ، در آن جا ، می گردم

با دستم ، دنیا را ، می گیرم

این ها را ، آن ها را ، می گیرم

با قلبم ، دنیا را ، می خواهم

مادر را ، بابا را ، می خواهم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :