متن شعر و سرود روز معلم => مرا ازجهل ونادانی رها کن

متن شعر و سرود روز معلم => مرا ازجهل ونادانی رها کن

سرودهای بسیار زیبا و با معنی برای اجرا در روز معلم تهیه شده برای گروه های سرود دانش آموزی در مدارس و مهدکودکها*بیا ای گل تو از گهواره تاگور،مرا باعلم ودانش آشنا کن(۲)

سرود روز معلم

شعر روز معلم, سرود روز معلم, هفته معلم

متن سرود

معلم ای فروغ جاودانی،معلم مهر پاک آسمانی

معلم ای چراغ راه دانش،معلم آیه های مهربانی

مرا ازجهل ونادانی رها کن،مرا باعلم وایمان و خداکن

بیا ای گل تو از گهواره تاگور،مرا باعلم ودانش آشنا کن(۲)

دلی شفاف چون آیینه داری،محبت و صفا در سینه داری

اگر داری گهی اخمی به چهره،ولی بی شک دلی بی کینه داری

معلم ای بهار آفرینش،تو هستی افتخارآفرینش(۲)

تو هستی گوهر نایاب دریا،عجب دارم زکار آفرینش

معلم ای فروغ جاودانی،معلم مهر پاک آسمانی

معلم ای چراغ راه دانش،معلم آیه های مهربانی

مرا ازجهل ونادانی رها کن،مرا باعلم وایمان و خداکن

بیا ای گل تو از گهواره تاگور،مرا باعلم ودانش آشنا کن

دلی شفاف چون آیینه داری،محبت و صفا در سینه داری

اگر داری گهی اخمی به چهره،ولی بی شک دلی بی کینه داری

تو می خواندی الفبای رشادت،تو گفتی راه ایمان وسعادت

به مردانی که رفتند عاشقانه،تو دادی درس ایثار و شهادت(۲)

شعر روز معلم, سرود روز معلم,سرود هفته معلم

نظرات بییندگان :