ما کودکان - عباس یمینی شریف

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

ما کودکان

ما کودکانیم

شیرین زبانیم

تنها و با هم

کتاب می خوانیم

 

ما در دبستان

شادیم و خندان

چون گل که دارد

جا در گلستان

 

گفتار ما خوب

هر کار ما خوب

با هر کسی هست

رفتار ما خوب

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :