ماه و ستاره - علی اصغر نصرتی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

 ماه و ستاره

شب اومد و ستاره

رو آسمون نشسته

نه یک ، نه دو ، نه صد تا

هزار هزار تا دسته

*

ستاره توی شب ها

چراغ آسمونه

مثل گل و بنفشه

تو باغ آسمونه

*

یک کمی این طرف تر

ماه قشنگ و زیباست

دلش گرفته امشب

برای اینکه تنهاست

*

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :