ماه های سال - عباس یمینی شریف

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

ماه های سال

فصل بهار

فروردین ماه گل ها

دنیا دارد تماشا

اردی بهشت از سبزه

زیبا می گردد صحرا

خرداد آید پیاپی

میوه های گوارا

فصل تابستان

تیر آرد با خود گرما

گرمک می گردد پیدا

مرداد از هندوانه

پر می شود همه جا

شهریور آرد انگور

با خوشه های زیبا

فصل پائیز

مهر آرد برگ ریزان

کم کم می بارد باران

آبان انار رنگین

آویزد از درختان

آذر به و خرمالو

پیدا شود فراوان

فصل زمستان

دی پرتقال و لیمو

آید خوش رنگ و خوش بو

بهمن برف و یخبندان

آید با سوز از هر سو

اسفند آید بنفشه

سبزه دمد لب جو

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :