ماهی ها - اصلان قزللو

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

جاي ماهي ها

در دل درياست

عجب غوغايي

در دريا به پاست

 

بالش ماهي

موج بي قرار

از زير سرش

مي كند فرار

 

مي پرد از خواب

ماهي زيبا

چراغ خورشيد

در چشم آن ها

 

هر قطره باران

اين جا و آن جا

مي سازد حباب

بر سقف دريا

 

مي زند ماهي

با دمش بر آب

با ضربه هايش

 مي تركد حباب

 

باران مي سازد

 حبابی بر آب

بچه ماهي باز

مي كند خراب

 

هم بازي شدند

باران و ماهي

بازي مي كنند

در دريا گاهي

منبع : اینجا

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :