ماشین کهنه - جعفر ابراهیمی شاهد

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

ماشین کهنه

ماشین ما کهنه شده

وقتی یهو دود می کنه

هوای خوب کوچه رو

اینجوری نابود می کنه

*

ماشین ما نمی تونه

خوب چرخاشو بچرخونه

ماشین ما مریض شده

باید بره مریض خونه

*

بابا جونم تو رو خدا

کم ماشین ات رو خسته کن

پیر شده بیچاره دیگه

پس اونو بازنشسته کن

*

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :