ماشین بابا - نوشین نوری

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

ماشین بابا

خیلی شجاع است

ماشین بابا

او هست هر شب

در کوچه تنها

 

من توی خانه

او زیر باران

هر شب همانجاست

حتب زمستان

 

دیشب کلاغی

غمگین و تنها

نیمه شب آمد

در کوچه ما

 

امشب نشسته

پهلوی ماشین

او نیست دیگر

تنها و غمگین

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :