لطیفه کودکانه

لطیفه کودکانه

معلم : پنیر فاسد برای سلامتی خوب نیست . به نظر شما بهترین راه نگه داری پنیر چیست؟ دانش آموز : نگهداری در شکم

لطیفه کودکانه

لطیفه

معلم : پنیر فاسد برای سلامتی خوب نیست . به نظر شما بهترین راه نگه داری پنیر چیست؟

دانش آموز : نگهداری در شکم


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :