قل قل چشمه - احمد خدادوست

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

قل قل چشمه

قل ، قل

چشمه به قل قل افتاد

راه افتاد

از کوه و صحرا گذشت

رفت و رفت

تا رسید

شادمان توی دشت

پیش کی؟

- پیش گلای تشنه

روی گلا رو بوسید

حال گلا رو پرسید

به هر کدوم از گلا

سرود خنده بخشید

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :