قصه های ازوپ - 7

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

خرگوشها و قورباغه ها

خرگوش شدن مگر کار آسانی است. بیچاره ها از زمانی که به دنیا می آیند ، ترسو هستندو همیشه با ترس زندگی می کنند. مگر قلب کوچک آنها می تواند این همه ترس را تحمل کند ؟ همیشه باید مواظب باشند که عقاب از آن بالاها آنها را نبیند و شکار نکند.

دسته ای از خرگوشها که با هم زندگی می کردند ، از این همه ترس جانشان به لب رسیه بود .آن ها تصمیم گرفتند جایی جمع شوند و در مورد وضع خودشان با یکدیدگر حرف بزنند. آن ها پس از گفت و گوهای فراوان ، فکر کردند اگر اینجوری عمل کنند بهتر است :

- اینجوری نمی شود زندگی کرد . فکر نمی کنید یک بار مردن از هزار بار مردن بهتر باشد ؟ پس بهتر است برویم و خودمان خودمان را بکشیم. بهترین راه این است که یک دفعه داخل آب بپریم و خودمان را از بدی های این دنیا رها کنیم.

این ها را گفتند و شنیدند و همه با هم دوان دوان کنار استخری رفتند که پر از قورباغه بود. درست در همین موقع ، قورباغه ها تا هیاهوی خرگوش ها را کنار استخرشان دیدند ، با ترس و لرز فراوان داد کشیدندکه  ای هوار زندگی قورباغه ها در خطر است . بروید زیر آب .

و همگی زیر آب رفتند. عاقل ترین خرگوش جمع وقتی این وضعیت را دیدگفت : دست نگه دارید دوستان ! کسی خودش را به خطر نیاندازد. خودتان دیدید در دنیای ما حیوانات از ما ترسوتر هم پیدا شد.

خرگوش ها که این سخنان را از عاقل ترین خرگوش شنیدند ، آرام شدند و از کشتن خود صرف نظر کردند.

منبع قصه های ازوپ : مجله رشد آموزش ابتدائی

به کوشش : دکتر مرتضی مجد فر

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :