قد قدا - سید محمد مهاجرانی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

قد قدا

نشسته توی لانه

جوجه پر طلائی

پشتی نرمش شده

بال مامان حنائی

 

دفتر سبز مشقش

برگ درخت گردوست

هشتاد و هشت قدقد

مشق های امشب اوست

ق ق  ق ق  ق قدقد

ق ق  ق ق  ق قدقدا

مشق شبش تموم شد

رسیده وقت لالا

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :